Skontaktuj się z Paweł

By wysyłać wiadomości musisz być zalogowanym.

Zgłoś nadużycie

Jaki jest powód zgłoszenia?

Syndyk sprzeda zorganizowaną część przedsiębiorstwa

Ropczyce /
10 czerwca 2024, 10:50/
Cena:

2 019 061,00 zł

ID ogłoszenia:GBJ5z9AQ
Stan:Używany
Oferta od:Firma
Cena:2 019 061,00 zł

Syndyk masy upadłości upadłej spółki, którą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach, KRS: 0000322779, NIP: 818-167-75-83 w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp/52/2023 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 05.07.2024 r. od godz. 11:00.

Przedmiotem aukcji ustnej będzie: zorganizowana część przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach, w której skład wchodzi:
1. nieruchomość zabudowana zespołem dworsko-parkowym wpisanym do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, położna w Woli Ocieckiej składająca się z działki ewid. nr 157/17, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1R/00053314/0 oraz wchodząca w skład kompleksu nieruchomość położna w Woli Ocieckiej składająca się z działek ewid. nr: 159/1, 157/12, 157/5, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1R/00042171/5 o łącznej powierzchni 5,1349 ha wraz z elementami zagospodarowania uzbrojenia i infrastrukturą techniczną;
2. nieruchomość rolna niezabudowana, w całości zadrzewiona porośniętym młodnikiem sosnowym składająca się z działki ewid. nr 145 położonej w Woli Ocieckiej o łącznej pow. 0,4800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1R/00006309/8;
3. ruchomości stanowiących wyposażenie budynku zabytkowego dworku położonego w Woli Ocieckiej 90, a stanowiących składniki masy upadłości, których szczegółowy spis został zawarty w opinii biegłego Marka Staszowskiego oraz rzeczoznawcy majątkowego Agnieszki Staszowskiej-Pas z dnia 15 stycznia 2024 r. – przy uwzględnieniu ograniczeń ilościowych ruchomości wykazanych w spisie inwentarza w związku z wyłączeniem części w/w ruchomości z masy upadłości na skutek uwzględnienia wniosków o wyłączenie z masy upadłości;
4. ruchomość w postaci samochodu osobowego marki Audi A6 1,8 nr rej RRS M743 z 2000 r. nr VIN: WAUZZZ4BZYN083436

– cena wywoławcza 2 019 061,09 zł (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych i dziewięć groszy).

Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium o wysokości 10 % ceny wywoławczej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ropczycach co do której oferent zamierza złożyć ofertę na rachunek bankowy:
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach
nr rachunku bankowego: 72 1240 2799 1111 0011 3174 4634

- do dnia 3 lipca 2024 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kępka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach.
Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt w dniu 24 czerwca 2024 r. w godzinach od 11:00 – 12:00.
Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39 - 400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub tel.: 502 169 385.


Dane kontaktowe

Polecamy

Podobne ogłoszenia:Chcesz coś sprzedać lub zaoferować?
Dodaj darmowe ogłoszenie!