Skontaktuj się z Kadry

By wysyłać wiadomości musisz być zalogowanym.

Zgłoś nadużycie

Jaki jest powód zgłoszenia?

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

Krosno /
06 lutego 2024, 13:04/
ID ogłoszenia:Q4PHzKx_
Oferta od:Firma

Grupa PANMAR w skład której wchodzi Panmar Wood - producent litych podłóg drewnianych, drewnianych podłóg warstwowych oraz płyty klejonej z litego drewna, blatów kuchennych i płyty wiórowej obłogowanej, Panmar Węgiel - autoryzowany sprzedawca węgla kamiennego na rynku hurtowym oraz detalicznym, a także Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów oraz Serwis Samochodowy, poszukuje kandydata na stanowisko:

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

Miejsce pracy:
- Krosno

Wynagrodzenie:
- Wynagrodzenie stałe + premia

Rodzaj zatrudnienia:
- Umowa o pracę

Opis stanowiska:
- księgowanie dokumentów,
- prowadzenie i uzgadnianie ewidencji księgowych,
- asysta przy rozliczaniu inwentaryzacji,
- asysta przy rozliczaniu produkcji,
- asysta przy sporządzaniu list płac oraz rozliczeń z ZUS
- asysta przy zamykaniu miesiąca i roku,
- kontrola realizacji założonego budżetu i analiza odchyleń
- asysta przy sporządzaniu analiz finansowych
- współpraca z instytucjami zewnętrznymi (tj. banki, ZUS, US, GUS),
- przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu Spółki oraz instytucji zewnętrznych,
- uczestnictwo podczas kontroli zewnętrznych oraz przy pracy audytów finansowych,

Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse/rachunkowość),
- dobra znajomość przepisów podatkowych, finansowych oraz rachunkowych,
- kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku samodzielnego księgowego,
- znajomość obsługi programów księgowych,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- biegła znajomość obsługi komputera (w tym MS Excel)
- dokładność, rzetelność, terminowość.

Oferujemy:
- Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
- Warunki finansowe odpowiadające doświadczeniu i kompetencjom,
- Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań

Aplikacje zawierające dane tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy przesyłać w terminie do 29.02.2024 r.:
• na adres rekrutacja@panmar.pl z dopiskiem w temacie: Panmar – samodzielny księgowa/y
• lub za pomocą linku - https://panmar.pl/kariera/

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna przez okres najbliższych 3 miesięcy”.
Jeśli w przesłanych dokumentach aplikacyjnych znajdować się będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO prosimy o załączenie oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach jeśli dane te obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Więcej o firmie: www.panmar.pl

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
• Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna. Mogą się Państwo skontaktować z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.
• Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
• PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
• Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
• Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty obsługujące nas w zakresie teleinformatycznym.
• Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
• W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
• Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Dane kontaktowe

Ogłoszenia użytkownika:Podobne ogłoszenia:Chcesz coś sprzedać lub zaoferować?
Dodaj darmowe ogłoszenie!