Skontaktuj się z Dominika

By wysyłać wiadomości musisz być zalogowanym.

Zgłoś nadużycie

Jaki jest powód zgłoszenia?

Diagnosta samochodowy

Rzeszów /
28 czerwca 2024, 16:11/
ID ogłoszenia:y7gphb4R
Oferta od:Firma

Oczekujemy:
• Umiejętności diagnozowania usterek
• Doświadczenia na wyżej wymienionym stanowisku (zwłaszcza w obszarze aut ciężarowych i dostawczych);
• Wiedzy z zakresu mechaniki, elektromechaniki, diagnostyki samochodowej (mile widziane wykształcenie kierunkowe);
• Umiejętności pracy w zespole;
• Umiejętności prowadzenie dokumentacji napraw
• Znajomości marki IVECO (mile widziane)
• Aktywne prawo jazdy kat. B (kat. C lub C+E dodatkowy atut)
Oferujemy:
• Przyjazną atmosferę pracy w dynamicznie rozwijającym się zespole
• Stabilność zatrudnienia na etat w oparciu o umowę o pracę
• Motywacyjny system wynagrodzeń złożony z podstawy i systemu premiowego (po okresie próbnym)
• Rozwój zawodowy w oparciu o system szkoleń według standardów IVECO


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie firmy: Rzeszów ul.Rzecha 7 lub na adres mailowy: dominika.sroka@omegatrucks.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma STC Sp. z o.o. z siedzibą w: 35-322 Rzeszów, ul. Rzecha 7, o numerze NIP:872 - pokaż numer telefonu - 0, Kontakt mailowy do administratora na stronie internetowej STC.
2. Dane będziemy lub możemy przetwarzać odpowiednio w następujących celach: podjęcie działań rekrutacyjnych przed ewentualnym zawarciem z Panią/Panem umowy o zatrudnienie, [Art. 6 ust. 1 lit. b RODO], - realizacja obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy [Art. 6 ust. 1 lit. c RODO], - w przypadku konieczności pozyskania szerszego zakresu danych niż określa to Kodeks Pracy to podstawą ich przetwarzania będzie Pani/Pana zgoda, ponadto w sytuacji gdy przekaże nam Pani/Pan szerszy zakres danych z własnej inicjatywy, to tym samym z chwilą ich przekazania wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie [Art. 6 ust. 1 lit. a RODO], - w sytuacji gdy aplikując na dane stanowisko nie zostanie Pani/Pan zatrudniony w efekcie zakończonej rekrutacji, to będziemy przetwarzać dane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji na podstawie wrażonej zgody [Art. 6 ust. 1 lit. a RODO], - w celu prowadzenia i optymalizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych w ramach firm z naszej grupy, które mogą polegać na wzajemnym przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
3. Dane będą przetwarzane odpowiednio: do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko na które złożona została aplikacja, - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, to dane będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia zgody, - dane przetwarzane dla potrzeb przyszłych rekrutacji będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, - dane przetwarzane w celu realizacji interesu prawnego będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
4. Dane możemy pozyskiwać bezpośrednio od Państwa oraz dane mogą zostać nam przekazane pośrednio przez firmy z naszej grupy do których wysłali Państwo swoje dokumenty aplikacyjne.
5. W związku z rekrutacją przetwarzamy zakres danych wskazany w Kodeksie Pracy oraz ewentualny inny rodzaj danych w oparciu o Państwa zgodę. W sytuacji, gdy dane pozyskamy pośrednio od firm z grupy, to możemy również przetwarzać informacje takie jak: dane podmiotu do którego została złożona aplikacja, data jej złożenia, rodzaj stanowiska oraz informacje o przebiegu wcześniejszej rekrutacji.
6. Pani/Pana dane są lub mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom/współpracownikom, obsługujących nas podmiotom zewnętrznym (np. zewnętrzne podmioty wspierające nas w procesie rekrutacji), firmom z naszej grupy.
7. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. z użyciem elektronicznych systemów rekrutacyjnych), w tym również w formie profilowania, jednakże podejmowane decyzje nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to również wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.
8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG).
9. Przysługują Pani/Panu następujące prawa zgodnie z RODO: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, - prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa), - prawo do przenoszenia danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody), prawo do wycofania zgody na przetwarzanie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem), - prawo do niepodlegania decyzjom wywołującym istotne skutki wobec Pani/Pana, opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym również profilowaniu), z wyjątkiem sytuacji jeżeli ta decyzja jest niezbędna do zawarcia i wykonania umowy, dozwolona przepisami prawa, oparta na Państwa zgodzie, - prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.Dane kontaktowe

Ogłoszenia użytkownika:Podobne ogłoszenia:Chcesz coś sprzedać lub zaoferować?
Dodaj darmowe ogłoszenie!