Skontaktuj się z Spółdzielnia

By wysyłać wiadomości musisz być zalogowanym.

Zgłoś nadużycie

Jaki jest powód zgłoszenia?

Praca na stanowisku Głównego Księgowego

Lubaczów /
28 czerwca 2021, 09:53/
ID ogłoszenia:69Bx0w0B
Oferta od:Firma

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie zatrudni pracownika na stanowisku Głównego Księgowego.

I. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
- ukończone studia wyższe ekonomiczne,
- co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
(Dział Ekonomiczny, Gł. Księgowy itp.)
- doświadczenie i umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
- umiejętność podejmowania decyzji,
- znajomość prawa bilansowego, podatkowego i wielu innych
zagadnień z zakresu rachunkowości,
- posiadać cechy analityka i prognosty w sprawach
ekonomicznych,
- umiejętność postępowania podczas obsługi mieszkańców
spółdzielczych zasobów mieszkaniowych

II. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- podanie o pracę , CV
- dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia),
- dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie),
- inne dokumenty wg. uznania stwierdzające kwalifikacje lub
umiejętności,
- sposób komunikowania się z kandydatem,

III. Zgłoszenia kandydatów należy składać :
- w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Słowackiego 34 A
w Lubaczowie osobiście
- za pośrednictwem Poczty Polskiej
- za pośrednictwem poczty e-mail smlub@o2.pl
- poprzez wrzucenie korespondencji do skrzynki umieszczonej przy
wejściu do biura Spółdzielni przy ul. Słowackiego 34 A
w Lubaczowie
w terminie do 30 czerwca 2021r.


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów, ul. Słowackiego 34 A, e-mail: smlub@o2.pl, telefon nr: 16 632 16 74.
2. Wszelkie informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan uzyskać poprzez kontakt osobisty lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1 lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: Grzegorz Czyżewski, e-mail: iod.czyzewski@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Administrator danych osobowych.


Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji zobowiązane są o zamieszczenie w swoim CV klauzuli zgody o treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
………………………………………………………………
Data i podpisW przeciwnym wypadku podanie nie będzie rozpatrywane i automatycznie zniszczone.


Dane kontaktowe

Spółdzielnia

Dołączył: 28 czerwca 2021

Zobacz ogłoszenia użytkownika
Pokaż numer
Wyślij wiadomość

Polecamy

Ogłoszenia użytkownika:Podobne ogłoszenia:Chcesz coś sprzedać lub zaoferować?
Dodaj darmowe ogłoszenie!